دیزنو یک روش کار نو برای مدیریت کسب کار شما از هر نقطه دنیا

دیزنو چیست

اپلیکیشن و نرم افزار مدیریت رایگان نرم افزار حقوق و دستمزد Salary، نرم افزار پشتیبانی آنلاین تیکت Helpdesk Supportو ارتباط با مشتری CRM، نرم افزار کارها تودو ToDo نرم افزار مالی ، نرم افزار مرخصی حضور غیاب پرسنلی و مدیریت منابع انسانی HRMS . با دیزنو همه این امکانات رایگان و تحت وب در اختیار شماست.

دیزنو چه کار می کند

دیزنو یک کارمند خودکار آنلاین و رایگان است که به عنوان یک دستیار الکترونیک همه کارهای شما را سر و سامان می بخشد با استفاده از دیزنو همه کارهای شما و پرسنل شما بگونه ای که تا به حال تجربه نکرده اید منظم خواهد شد

دیزنو کسب و کار شما را به دستور شما مدیریت می کند بصورت اتوماتیک به کارمندان شما مرخصی می دهد بصورت تمام اتوماتیک فیش حقوق برای آنها صادر می کند کارها و وظایف آنها را مشخص می کند مشتریان شما را از طریق پشتیبانی آنلاین مدیریت می نماید پرداخت های مالی شما را منظم می کند و همه کسب کار شما را سامان می بخشد

عضویت رایگان

برای فعال شدن دیزنوی خود بصورت رایگان هم اکنون عضو شوید مهم نیست کسب کار شما چیست ، سایت اینترنتی یا شرکت فروشگاه یا سازمان هر چه هست فقط کافی است برای عضویت نام خود و شماره همراه خود را در صفحه عضویت وارد نمایید و بصورت رایگان ثبت نام نمایید


فعال سازی دیزنوی شما


نوع اکانت خود را انتخاب کنید

از بین طرح های زیر یک طرح را با توجه به تعداد نفرات خود انتخاب کنید
استفاده رایگان از دیزنو

Trial

مدیریت کارها و وظایف روزانه

نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتری

مدیریت مرخصی

مدیریت پرداختهای مالی

ارسال پیامک اطلاع رسانی

اختصاص فضا جهت ذخیره فایل

پشتیبانی و آموزش رایگان دیزنو

  رایگان

هزینه اشتراک ماهیانه برای استفاده از همه نرم افزارها بصورت کاملا آنلاین و اتوماتیک با فعال سازی در لحظه

2 کاربر

انتخاب و ادامه
Economic

مدیریت کارها و وظایف روزانه

نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتری

مدیریت مرخصی

مدیریت پرداختهای مالی

ارسال پیامک اطلاع رسانی

اختصاص فضا جهت ذخیره فایل

پشتیبانی و آموزش رایگان دیزنو

  3,400,000 ریال

هزینه اشتراک ماهیانه برای استفاده از همه نرم افزارها بصورت کاملا آنلاین و اتوماتیک با فعال سازی در لحظه

5 کاربر

انتخاب و ادامه
Very Small Business

مدیریت کارها و وظایف روزانه

نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتری

مدیریت مرخصی

مدیریت پرداختهای مالی

ارسال پیامک اطلاع رسانی

اختصاص فضا جهت ذخیره فایل

پشتیبانی و آموزش رایگان دیزنو

  6,500,000 ریال

هزینه اشتراک ماهیانه برای استفاده از همه نرم افزارها بصورت کاملا آنلاین و اتوماتیک با فعال سازی در لحظه

10 کاربر

انتخاب و ادامه
Small Business

مدیریت کارها و وظایف روزانه

نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتری

مدیریت مرخصی

مدیریت پرداختهای مالی

ارسال پیامک اطلاع رسانی

اختصاص فضا جهت ذخیره فایل

پشتیبانی و آموزش رایگان دیزنو

  9,900,000 ریال

هزینه اشتراک ماهیانه برای استفاده از همه نرم افزارها بصورت کاملا آنلاین و اتوماتیک با فعال سازی در لحظه

15 کاربر

انتخاب و ادامه
Medium Business

مدیریت کارها و وظایف روزانه

نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتری

مدیریت مرخصی

مدیریت پرداختهای مالی

ارسال پیامک اطلاع رسانی

اختصاص فضا جهت ذخیره فایل

پشتیبانی و آموزش رایگان دیزنو

  13,000,000 ریال

هزینه اشتراک ماهیانه برای استفاده از همه نرم افزارها بصورت کاملا آنلاین و اتوماتیک با فعال سازی در لحظه

20 کاربر

انتخاب و ادامه
Large Business

مدیریت کارها و وظایف روزانه

نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتری

مدیریت مرخصی

مدیریت پرداختهای مالی

ارسال پیامک اطلاع رسانی

اختصاص فضا جهت ذخیره فایل

پشتیبانی و آموزش رایگان دیزنو

  20,000,000 ریال

هزینه اشتراک ماهیانه برای استفاده از همه نرم افزارها بصورت کاملا آنلاین و اتوماتیک با فعال سازی در لحظه

30 کاربر

انتخاب و ادامه
Very Large Business

مدیریت کارها و وظایف روزانه

نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتری

مدیریت مرخصی

مدیریت پرداختهای مالی

ارسال پیامک اطلاع رسانی

اختصاص فضا جهت ذخیره فایل

پشتیبانی و آموزش رایگان دیزنو

  40,000,000 ریال

هزینه اشتراک ماهیانه برای استفاده از همه نرم افزارها بصورت کاملا آنلاین و اتوماتیک با فعال سازی در لحظه

60 کاربر

انتخاب و ادامه